πέμψατε

πέμψατε
πέμπω
send
aor imperat act 2nd pl
πέμπω
send
aor ind act 2nd pl (epic ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • πέμψαθ' — πέμψατο , πέμπω send aor ind mid 3rd sg (epic ionic) πέμψατε , πέμπω send aor imperat act 2nd pl πέμψατε , πέμπω send aor ind act 2nd pl (epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πέμψατ' — πέμψατο , πέμπω send aor ind mid 3rd sg (epic ionic) πέμψατε , πέμπω send aor imperat act 2nd pl πέμψατε , πέμπω send aor ind act 2nd pl (epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • P. Oxy. XLII 3035 — Das Papyrus Oxyrhynchus 3035 (oder auch P. Oxy. XLII 3035) ist ein Dokument mit einem Haftbefehl für einen Christen vom 28. Februar 256 AD, der von den Behörden des Römischen Reiches ausgestellt wurde. Es ist eine der ältesten nachgewiesenen… …   Deutsch Wikipedia

  • ταχυήρης — ύηρες, Α (ποιητ. τ.) 1. αυτός που κωπηλατείται γρήγορα («ξὺν ὄχῳ ταχυήρει πέμψατε πόντονδε», Αισχύλ.) 2. (κατ επέκτ.) ταχύς, ορμητικός («αἵ δ ὑπὸ μαρμαρυγῆς ταχυήρεος... φυζαλέαι θρώσκουσι», Οππ.). [ΕΤΥΜΟΛ. < ταχυ * + ήρης (ΙΙ)* (πρβλ. τρι… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”